Levéltári Szemle


2009. elejétől a szerkesztőség a Magyar Országos Levéltárban található.

A Levéltári Szemle a Magyar Levéltárosok Egyesülete, az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa és a Magyar Országos Levéltár közös gondozásában negyedévente megjelenő szakfolyóirat, amelynek első száma 1951-ben látott napvilágot. Lehetőséget kínál a levéltárak dolgozóinak tudományos tevékenységük bemutatására, döntően levéltári forrásokra alapozott írások, valamint rövid bevezetőkkel, ismertetőkkel ellátott fontos levéltári dokumentumok közlésével. A Levéltári Szemle azonban elsődlegesen az aktuális szakmai kérdések fóruma: törzsanyaga az ország valamennyi levéltárát érintő kérdéseket helyezi előtérbe. A magyar levéltártudomány minden területéről (elvi, módszertani stb.) rendszeresen közreadja a legújabb eredményeket, tanulmányokat. Fókuszába vonja a hazai és a nemzetközi levéltáros közélet legfrissebb eseményeit, tapasztalatait, ezzel az egész levéltáros társadalom (országos, önkormányzati, egyetemi és szaklevéltárak) szakmai tájékozottságát szolgálja és közvetíti.

Rovatai: Közlemények, Dokumentumok, Levéltártörténet, Vita, Portré, Mérleg, Jelentések, Hírek.

A szerkesztőség címe: Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

A Levéltári Szemle kötetei:  2000-től 2005-ig, 2006-tól.

A Levéltári Szemle 1951-2007. évi évfolyamai – A kötetek teljes szövegét tartalmazó adatbázis