Duna mappáció

 
A Duna-mappáció, a Duna folyó magyarországi szakaszának térképei (1819-1833) az osztrák határtól Péterváradig. Pécsi Tudományegyetem. Néprajz-kulturális Antropológia Tanszék és a Magyar Országos Levéltár. Pécs, Médiatér Kft., 2006. 1 DVD-ROM

A DVD a Duna-mappáció térképi és szöveges forrásait tartalmazza, melyeket a Magyar Országos Levéltár térképtára őriz az S 80, illetve az S 81 törzsszámokon, vagyis a Vízrajzi Intézet térképei és iratai címen.

A Duna-mappáció a Duna vízrajzi felmérése, mely a folyó szabályozás előtti és alatti állapotát rögzíti, felbecsülhetetlen támpontot nyújtva bármiféle történeti-ökológiai-néprajzi kutatáshoz. A mappáció lényegét a szintezés, a háromszögelés, térképezés, valamint a hossz- és keresztszelvények felvétele jelentette. A munkálatokat a Helytartótanács Vízi és Építészeti Főigazgatósága irányította. A mappációnak három vezetője is volt, sorrendben az első Huszár Mátyás 1829-ig, majd Vásárhelyi Pál 1833-ig, végül Hieronymi Ottó Ferenc. A felmérésen több mérnök és térképész is dolgozott. A mappáció eredményét a folyó hajózási célú szabályozásánál, a part menti mocsarak lecsapolásánál és töltések építésénél is felhasználták.

A színes lapok ábrázolják a Duna partvonalát, a községek és városok településfoltját, a határvonalakat, utakat, mocsarakat, vízfolyásokat, csatornákat, fokokat, töltéseket, a művelési ágakat, a dűlők neveit, a hegyrajzot. A térképekhez tartozó leírások alapján megismerhetjük a Duna két partján lévő községeket és városokat, a különböző uradalmakat, a lakosság demográfiai változásait, a földhasználati viszonyokat, a népszokásokat, az életmódot és az ártéri gazdálkodást is. A mérnökök a meder és a partok állapotát főként a hajózás szempontjából mutatták be, felhívták a figyelmet a zátonyokra és egyéb hajózási akadályokra, utaltak a sodorvonalra, jelezték annak változásait, a folyókanyarulatok irányát, várható fejlődését. Ismertették a patakok és mellékfolyók vízjárását, hegyes-dombos vidéken a talajerózióból származó veszélyeket, a folyó hordalékviszonyait. Helyszíni tapasztalatokat gyűjtöttek a lakosságtól az árvizek hevességéről, lefolyásáról. Az anyag képet ad a korábbi évek vízszabályozásának eredményeiről és kudarcairól is.

A DVD szerzői a Kárpát-medence jövőjéhez kapcsolódó legsúlyosabb kérdések (növekvő árvíz- és belvízveszély, talajvíz csökkenése, a Duna-Tisza hátság kiszáradása, a dombvidékek eróziója, a nagyüzemi gazdálkodás biodiverzitást romboló hatása stb.) korszerű megválaszolásához kívántak modern társadalomtudományi vizsgálatokon alapuló segítséget nyújtani.

A kiadványról többet megtudhat a http://www.dunamappacio.hu/ oldalon.