Közérdekű adatok

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára
közérdekű adatai
 
Országos egységes közadatkereső rendszer:
Az alábbi listán még nem szereplő közérdekű adatok igénylését az
szszbml@mnl.gov.hu e-mail címen kezdeményezheti.
 
A következő jogszabályok alapján kötelezően közzétett közérdekű adatok:

 

 

2011. évi CXII. törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

 

 

 1. I. Szervezeti, személyzeti adatok
 
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
 
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv (adat nem áll rendelkezésre)
 
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek(adat nem áll rendelkezésre)
 
1.4. Közalapítványok
I. A szerv által alapított közalapítványok (adat nem áll rendelkezésre)
 
1.5. Lapok
I. Lapok (adat nem áll rendelkezésre)
 
 
1.7. Költségvetési szervek (adat nem áll rendelkezésre)
 
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
 
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok (adat nem áll rendelkezésre)
 
III. Közszolgáltatások
 
IV. A szerv nyilvántartásai

 

V. Nyilvános kiadványok
 
VI. Döntéshozatal, ülések (lásd MNL)
VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok (lásd MNL)
 
VIII. Pályázatok
 
 
IX. Hirdetmények (lásd MNL)
 
 
XI. Közzétételi listák (lásd MNL)
 
3. Gazdálkodási adatok
 
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája (adat nem áll rendelkezésre)
II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései (adat nem áll rendelkezésre)
III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok (adat nem áll rendelkezésre)
IV. A működés eredményessége, teljesítmény (adat nem áll rendelkezésre)
V. Működési statisztika
 
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Éves költségvetések
II. Számviteli beszámolók (adat nem áll rendelkezésre)
III. A költségvetés végrehajtása (adat nem áll rendelkezésre)
 
3.3. Költségvetések, beszámolók
I. A foglalkoztatottak (lásd MNL)
II. Támogatások (adat nem áll rendelkezésre)
III. Szerződések (adat nem áll rendelkezésre)
IV. Koncessziók (adat nem áll rendelkezésre)
V. Egyéb kifizetések (adat nem áll rendelkezésre)
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések (adat nem áll rendelkezésre)
VII. Közbeszerzések (adat nem áll rendelkezésre)