Jelenlegi hely

Gróf Klebelsberg Kuno hivatali pályájának kezdete

Tizenkét év a Miniszterelnökség kötelékében (1898–1910)
Szerző: Klettner Csilla
2017.11.14.
Sokak által ismert Klebelsberg Kuno kultuszminiszteri tevékenysége, és ez köszönhető annak is, hogy ez az időszaka viszonylag jól dokumentált. Kevesebb szó esik azonban gazdag pályájának kezdetéről. Születésnapja alkalmából íródott cikkünk hivatali tevékenysége első tizenkét évéből villant fel epizódokat.

Bármerre járunk az országban, hamarosan biztosan elénk tárul Dr. Gróf Klebelsberg Kuno (Magyarpécska, 1875. november 13. – Budapest, 1932. október 12.) vallás- és közoktatásügyi minisztersége idején (1922–1931) létrejött valamilyen szellemi alkotás, legyen az alsó-, közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény, klinikaépület, tudományos intézet vagy akár egy-egy testnevelési létesítmény. Miközben Klebelsberg elviekben is alapvetőnek tartotta az oktatás fejlesztését és a kulturális kérdések minél szélesebb térnyerését, gyakorlatiasság is jellemezte: a létrehozott intézmények sorsát feltűnő gondossággal egyengette, többek között az Országos Levéltár 1923-ban átadott Bécsi kapu téri épületének – ma is megtekinthető, jórészt történelmi, illetve kulturális témájú – belső falfestményeinek elkészültét is figyelemmel kísérte rendszeres személyes látogatásai során.

Klebelsberg Kuno jogot végzett. Életrajzírója, Huszti József idézi hivatali karrierjének kezdetét: „Miután a berlini egyetemet elvégeztem, hazajöttem és Bóné Géza Fejér megyei alispán házában találkoztam Bánffy Dezsővel. Bemutattak neki, mint szorgalmas, törekvő fiatalembert. Azt mondta, éppen ilyen emberre van szüksége: bevitt a miniszterelnökségre. Segédfogalmazó lettem, dolgoztam, tanultam folytonosan.”

Klebelsberg Kuno a miniszterelnökkel való említett találkozást követően a Miniszterelnökséghez alkalmazást kérő beadványt nyújtott be.

 

A szlavóniai iskolák felállításának 1903-as – Tisza István miniszterelnök lapszéli megjegyzését is tartalmazó – programja, 1903. december 2.

Jelzet: MNL OL, Polgári kori kormányhatósági levéltárak, Miniszterelnökségi Levéltár, Miniszterelnökség, Központilag iktatott és irattározott iratok (K 26), 1903-XVII-4892

 

1910-től – az akkor kormányon nem lévő Tisza István javaslatára – Klebelsberg a Közigazgatási Bíróságon, majd a Hatásköri Bíróságon dolgozott tovább. 1914-ben rövid időre visszatért a Miniszterelnökségre, hogy azután néhány év múlva megkezdje csaknem egy évtizedes kultuszminiszteri működését – amelynek jellegzetességei már fentebb vázolt korai éveiben is markánsan megmutatkoztak.

 

Iratfotók: Czikkelyné Nagy Erika (MNL OL)

Utolsó frissítés:

2018.11.13.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges