Önálló kiadványok

 

bkml

18.

Gyenesei József, Hajagos Csaba, Péterné Fehér Mária, Rigó Róbert, Sóber Péter, Szabó Bence, Tóth Szilárd
Hátországban – Kecskemét az I. világháború idején
 

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
bkml

17.

Farkas Csaba, Gyenesei József, Karsai László, Nánási László, Rigó Róbert, Soós István, Tánczos-Szabó Ágota, Zinner Tibor
Pártatlan igazságszolgáltatás vagy megtorlás
 

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
bkml

16.

Békés József, Péterné Fehér Mária, Bánkiné Molnár Erzsébet, Szabó Attila, Romsics Ignác, Gyenesei József, Apró Erzsébet, Tóth Ágnes, Ö. Kovács József, Blazovich László, Terenyi Éva
Ingenia et Studia – Tanulmányok a 80 esztendős Iványosi-Szabó Tibor tiszteletére

 

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
bkml

15.

Ónodi Márta
A kiskunfélegyházi Constantinum leánynevelő-intézet krónikája.
1919. december – 1923. augusztus.
(Forrásközlés és kísérőtanulmány)

 

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
bkml

14.

Ónodi Márta
A kiskunfélegyházi Constantinum leánynevelő-intézet krónikája.
1919. december – 1923. augusztus.
(Forrásközlés és kísérőtanulmány)

 

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
bkml

13.

Ónodi Márta
A kiskunfélegyházi Constantinum leánynevelő-intézet krónikája.
1919. december – 1923. augusztus.
(Forrásközlés és kísérőtanulmány)

 

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
bkml

12.

Ónodi Márta
A kiskunfélegyházi Constantinum leánynevelő-intézet krónikája.
1919. december – 1923. augusztus.
(Forrásközlés és kísérőtanulmány)

 

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
bkml

11.

Székelyné Kőrösi Ilona
Tanyai iskolaépítési akció a Duna-Tisza közén, 1926–1930

Molnár János
Az iskola és az iskolai élet Nemesnádudvaron az 1900-as évek első felében

Tóth Ágnes
Viták a hercegszántói állami délszláv népiskoláról, 1947–48

 

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
bkml

10.

Szilágyi Tibor
Szélsőségek Kecskemét időjárásában

 

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
bkml

9.

Juhász István
Fejezetek Kecskemét építészetének történetéből

 

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
bkml

8.

Kisfaludy Katalin
Kecskemét önkormányzata. Közigazgatás és bíráskodás 1686–1848.

 

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
bkml

7.

Illyés Bálint
A Fölső-Kiskunság a XVI–XVII. sz.-ban
Földvári Antal Naplója
Tasnádi Székelyék családi iratai

 

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
bkml

6.

Szabó Attila (Fordította, a válogatást végezte és jegyzetekkel ellátta)
Helytörténeti részletek a Kecskeméti Ferences Rendház háztörténetéből, 1644–1950.

 

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
bkml

5.

Tóth Ágnes
Telepítések Csonka Bács-Bodrog vármegyében, 1945–1948.

 

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
bkml

4.

Holczer József
Adatok a kecskeméti Piarista Gimnázium színjátszásához

Orosz László
Szokolay Hártó János várostörténete

Iványosi-Szabó Tibor
A kecskeméti Gazdasági Egyesület létrehozása, 1844–1852

 

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
bkml

3.

Kisfaludy Katalin
Nemzeti bizottságok a mai Bács-Kiskun megye területén 1944–1949


LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
bkml

2.

Hornyik János
(A szöveget gondozta, jegyzetekkel ellátta és a bevezetőt írta: Ö. Kovács József)

A kecskeméti zsidók története.

 

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>

 
bkml

1.

Bánkiné Molnár Erzsébet
A Jászkun Kerület társadalma és önkormányzati igazgatása 1745–1848.
Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas feudális kori levéltára.

 

LETÖLTHETŐ TELJES KIADVÁNY [PDF] >>>