A hét napjai

 

 MAGYARORSZÁGON ÁLTALÁNOSAN
HASZNÁLT KÖZÉPKORI
ELNEVEZÉS
MAGYARORSZÁGON RITKÁBBAN
HASZNÁLT KÖZÉPKORI
ELNEVEZÉS
VASÁRNAPdies Dominica vagy (ritkán) feria prima
dies Dominica vagy dies Solis
HÉTFŐ
feria secundadies Lunae
KEDD
feria tertia
dies Martis
SZERDA
feria quarta

dies Mercurii

CSÜTÖRTÖKferia quinta
dies Jovis
PÉNTEK
feria sexta
dies Veneris
SZOMBAT
Sabbatum vagy (ritkán) feria septima dies Saturni vagy Sabbatum

 

A hét napjait az egyiptomiak a bolygókról nevezték el. Ezt a hagyományt követte a napok korai keresztény elnevezése is. Minthogy azonban a bolygók a középkorban pogány istenekről vették nevüket, a hét köznapjainak jelölésére már a magyar írásbeliség korai századaiban is inkább az egyház által megfelelőbbnek tartott számozás (pl.: feria secunda = a hét második napja, hétfő) volt a jellemző. A hét első napjának a vasárnapot, az utolsónak a szombatot tekintették.

 

Forrás:  Szentpétery Imre: A kronológia kézikönyve. Bp., 1985.