Jelenlegi hely

Adatbázisok

LEVÉLTÁR

Levéltári nyilvántartások

Scope Archiv
A Magyar Nemzeti Levéltár iratanyagának nyilvántartása


Egységes törzskönyv

A magyarországi közlevéltárak nyilvántartásai és közös keresője


Alapleltár

A Magyar Országos Levéltár 2005-ig vezetett fond- és állagjegyzéke (Fond-X)


Levéltári adatbázisok

AdatbázisokOnline

 • A 131 Illésy-féle családtörténeti adatbázis
 • A Károlyi levéltár Rákóczi-kori iratai
 • Az 1715. évi országos összeírás (képekkel)
 • Az 1720. évi országos összeírás (képekkel)
 • Batthyány-missilisek
 • Céhkataszter
 • Címereslevél-adatbázis
 • Dikális összeírások
 • E 136 Diversae instructiones
 • E 159 regeszta decimarium
 • E 190 Archivum familiae Rákóczi
 • E 213 A 132 Városi és községi pecséttel ellátott iratok
 • F 49 Vegyes conscriptiok
 • F 50 1750-i országos összeírás
 • F 51 1785/86-i úrbéri összeírás
 • II. Rákóczi Ferenc fejedelem levéltára
 • Kamarai misszilisek
 • Kassa Város Levéltárának Titkos Levéltára
 • Királyi Könyvek 1527—1918
 • KSH 1890. évi összesített összeírás
 • KÜM repertórium
 • Mikrofilm anyakönyvek
 • Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867-1944
 • Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1944-1990
 • MTI "kőnyomatos" hírek A Magyar Távirati Iroda 1920–1949 (1956) között megjelent napi híreinek sorozatonként rendezett digitális állománya kétrétegű pdf formátumban
 • Orsós szalagok adatbázisa
 • Országos Földhitelintézet Birtokpolitikai Főosztálya
 • Polgári kori egyesületek
 • Urbaria et Conscriptiones

IratokOnline

MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottság iratok a Magyar Országos Levéltárban


Collectio Diplomatica Hungarica

A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa (MOL DLDF).


Kataszteri térképek

S76, S78


Királyi könyvek 

Benne: Illésy-féle családtörténeti cédulagyűjtemény


Hungaricana

Hungaricana
Közgyűjteményi Portál - Egységes adatbázisok

Térképtár
A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának térképtára.

Urbaria et Conscriptiones
A digitalizált iratanyag 1527 és a 19. század közötti időszakban keletkezett urbáriumokból, úrbéri összeírásokból, birtok- és vagyonbecslésekből áll.


Európai Levéltári Portál

Archives Portal Europe


KÖNYVTÁR

Katalógusok

A Levéltártudományi Szakkönyvtár katalógusa
A katalógus tartalmazza a Bécsi kapu téren és Óbudán található könyvtáraink állományát, amiben a 140 ezer kötet kötetet teljességgel kereshető.

A Magyar Nemzeti Levéltár könyvtárainak katalógusa
A katalógus a Magyar Nemzeti Levéltár 38 könyvtárának állományában való keresést teszi lehetővé. Állományának nagysága 670 ezer dokumentum, amelynek jelenleg háromnegyed része  található a katalógusban.


Digitális könyvtárak

A középkori Magyarország digitális könyvtára

Régi, több korszakot átfogó sorozatok; korszakok szerinti oklevéltárak; őrzési hely, (gyűjtemény, proveniencia) szerinti oklevéltárak; tematikus oklevéltárak


A Magyar Országos Levéltár digitális könyvtára

Periodikák, sorozatok, egyedi kiadványok.


Közgyűjteményi Könyvtár

Benne: Magyarországi Levéltárak Kiadványai, Levéltári Közlemények, Levéltári Szemle, Népszámlálási Digitális Adattár stb.