A A A
Hiba: a keresőhöz fel kell venni egy ,,Kereső'' típusú menüpontot az adott nyelv alá!
Nyitóoldal

XXVI. 1.

XXVI. fondfőcsoport – Intézetek, intézmények
1944-2000; 572,08 fm

Az intézetek, intézmények fondfőcsoportjában találhatóak - többek között - a Magyar Rádió, 1957-1974 közt Magyar Rádió és Televízió (XXVI-A-8; 1945-1982, 22,44 fm) és az 1974 után különvált Magyar Televízió (XXVI-A-9; 1975-1996; 1,08 fm) hiányosan fennmaradt iratai. A Magyar Távirati Iroda iratanyaga (XXVI-A-14 1944-2000; 146, 88 fm) 1944 és 1962 között kiadott kőnyomatos tájékoztatókból, egyéb 1968-1980 között keletkezett tematikus anyagokból és általános iratokból áll (1950-2000). A tematikusan rendezett iratanyag raktári jegyzékek alapján kutatható. Az egykori Magyar Közvéleménykutató Intézet (XXVI-A-37; 1963-1991; 243,48 fm) iratanyaga, valamint a Pressinform Külföldi Újságírókat Tájékoztató Iroda (XXVI-A-38, 1981-1992; 11,76 fm) fennmaradt iratanyaga, továbbá az Országos Közegészségügyi Intézet (XXVI-C-3; 1955-1965; 10,54 fm) és az Országos Neveléstudományi Intézet (XXVI-I-1; 1946-1950; 2,28 fm) iratai is ezen fondfőcsoport anyagában  találhatók.


: 2009. 01. 21.
Általános postacím: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2–4. / 1250 Budapest, Postafiók 3. Központi e-levélcím: info@mol.gov.hu
Főépület központi telefonszáma: (+36 1) 225-2800 | Hess András téri központi telefonszám: (+36 1) 225-2860 | Óbudai épület központi telefonszáma: (+36 1) 437-0660