A A A
Betűméret
Ω
Használat / Könyvtár / Ajánló

Ajánló

Könyvtári portálok >>>

Elektronikus könyvtárak, adatbázisok >>>

Közös katalógusok, katalógusok >>>

Elektronikus folyóiratok és folyóiratgyűjtemények >>>

Levéltárak elektronikusan elérhető fond- és állagjegyzékei >>>

Könytári portálok

HUNOPAC

konyvtar.lap.hu

Könyvtárportál

Elektronikus könyvtárak, adatabázisok

e-konyvtar.lap.hu

Kárpát-medencei Magyar Elektronikus Könyvtárak

MOL - Letöltések

Magyar Elektronikus Könyvtár - MEK

Magyar Elektronikus Könyvtár - MEK (régi)

KlimoTheca

Neumann-ház

Hungarológiai Alapkönyvtár

FSZEK - MTDA e-könyvtár

KSH helységnévtárak

Erdélyi Magyar Adatbank

Közlönyök on-line

WebKat

NDA-kereső

MOL - Adatbázisok

OSZK - Adatbázisok (Arcanum)

FSZEK - Adatbázisok

NIIF - Adatbázisok

PIM adatbázisok

Bibliotheca Eruditionis (könyv- és olvasmánytört. adatbázisok)

Gutenberg Project

Gallica, bibliotheque numérique de la Bibliotheque nationale de France

Biblioteka (RU)

E-text gyűjtemények - MEK

ICA - Download Centers

Közös katalógusok, katalógusok

MOKKA (Magyar Országos Közös Katalógus)

Közelkat (Közös Elektronikus Katalógus)

ODR (Országos Dokumentumellátó Rendszer)

Theca (egyházi könyvtárak keresőrendszere)

Erdélyi Közös Katalógus (EKKA)

MOKKA-Régi Nyomtatványok Tagozat

Google Scholar

Országos Széchényi Könyvtár

SZTE Egyetemi Könyvtár

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára

Országgyűlési Könyvtár

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Hadtörténeti Könyvtár

Library of Congress

British Library

The European Library

KVK Karlsruhe Virtual Catalog

Melvyl Catalog

WorldCat

Library and Archives Canada

Elektronikus folyóiratok és folyóiratgyűjtemények (válogatás)

Elektronikus Periodika Archívum (MEK)

Folyóirat-olvasóterem (MEK)

Szabad felhasználású internetes források (SZTE EK)

Adatbázisok listája a DE ENK honlapján

MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa

Electronic Journals Library

Magazine Stacks

ViFaOst

ArchivNet XX. századi történeti források - online

Betekintő : Az Állambizt. Szolg. Tört. Lev.-nak internetes forrásközlő folyóirata

Budapesti Negyed

Fons

Fons 1994-2006 (tart)

Levéltári Híradó 1951-1960 (tart)

Levéltári Közlemények 1923- (tart)

Levéltári Közlemények 1923- (Digitarchiv)

Levéltári Szemle I. 1961- (tart)

A LEVÉLTÁRI SZEMLE II. 2000-2005

A LEVÉLTÁRI SZEMLE II. 2006-

Lymbus

Turul 1992- (tart)

 

American Archivist 1997- (tart)

American Jewish Archives

Annual Report of the National Archives of Japan (DPF)

Archeion 95- (DPF)

Archiv und Wirtschaft 2001- (tart) ; 2003/4- (részben)

Archivalische Zeitschrift 1999- (tart)

Archivalische Zeitschrift 1950-1963 (tart)

Archivalische Zeitschrift 1964-1998 (tart)

Der Archivar 1999-

Archivaria 1. (1975) - (tart.)

Archive in Bayern

Archives : The Journal of the British Records Association 93- (indexek)

Archives and Museum Informatics 1997-1999 (tart)

Archivi & Computer 2002- (tart)

Archivi e Imprese 1997-1998 (tart)

Archivní časopis 1996- (tart)

Archivpflege in Westfalen und Lippe 1999-

Arhiv 1-

Arhivi 20-

Arhivi 1979-1997 (bibliográfia)

Ariadne

Arkistoviesti 1993- (tart)

Arkivmagasinet

Arquivistica.net

COMMA

Forum: Newsletter der Archivschule Marburg 5-

La Gazette des archives 1933-1984 (mutató)

La Gazette des archives 1985-1999 (mutató)

INSAR

Istoriceskij Arhiv I. 1998- (tart)

Journal of the Society of Archivists I. 1996- (tart)

Kitanomaru

Kurzführer der Staatlichen Archive Bayerns. Neue Folge

Mitteilungen aus dem Bundesarchiv 2004-

Mitteilungen aus dem Niederösterreichischen Landesarchiv 1977-1986/87 (tart)

Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs I. 1 1948- (tart)

Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs II. 1948- (tart)

Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs. Sonderbände 1- (tart.)

Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs. Ergänzungsbände 1- (tart.)

Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs I. 1997-1998

Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs II. 1951-1999

Mitteilungen des Kremser Stadtarchivs 1961-1986/88 (tart)

Mitteilungen für die Archivpflege in Bayern 1955-1989 (tart)

Mitteilungsblatt Archive in Thüringen 2004-

Nachrichten aus den Staatlichen Archiven Bayerns 2001-

Neues Archiv für die Geschichte der Diözese Linz 1- (tart)

Nordisk Arkivnyt 1997-

Prologue

Rassegna degli Archivi di Stato I. 1955- (tart)

Slovenská archivistika 1998- (tart)

Südostdeutsches Archiv I. 1997/98- (tart)

Südostdeutsches Archiv II. 1958-1999/2000 (tart)

Turkish Journal of Archival Studies 1999-

Levéltárak elektronikusan elérhető fond- és állagjegyzékei (Lezárva: 2007. augusztus 24-én)

Magyar Országos Levéltár adatbázisai

Budapest Főváros Levéltára

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára

Baranya Megyei Levéltár

Békés Megyei Levéltár (Gyula Város Lvt-a 1730–1950)

Békés Megyei Levéltár (Békés M-i Tan.V.B. és szaki. szerv. …, 1950–1990)

Csongrád Megyei Levéltár, Szegedi fióklev.

Csongrád Megyei Levéltár, Hódmezővásárhelyi fióklev.

Csongrád Megyei Levéltár, Szentesi fióklev.

Csongrád Megyei Levéltár, Csongrádi fióklev.

Fejér Megyei Levéltár

Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára

Nógrád Megyei Levéltár (Nógrád Megye Digitális Levéltára)

Pest Megyei Levéltár (Megyei Törvényhatóságok)

Somogy Megyei Levéltár

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára

Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára

Vas Megyei Levéltár

Zala Megyei Levéltár

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára

Hadtörténelmi Levéltár (1997)

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (Iratok …)

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Budapesti Corvinus Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltárának

Miskolci Egyetem Levéltára

Nyugat-Magyarországi Egyetem Közp. Levéltára, Sopron

Pécsi Tudományegyetem Levéltára (ideiglenes)

Semmelweis Egyetem Levéltára (repertórium)

Semmelweis Egyetem Levéltára Testnevelési és Sporttudományi Kari Részleg (rep.)

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Levéltára

Veszprémi Egyetemi Levéltár

Semmelweis Orvostörténeti Levéltár

MTA Művészettörténeti Kutatóintézete

Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár

Nyílt Társadalom Levéltár (Open Society Archives)

Prímási Levéltár, Egyházi Levéltár

Prímási Levéltár, Világi Levéltár

Prímási Levéltár

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár

Egri Főegyházmegyei Levéltár

Győri Egyházmegyei Levéltár

Győri Egyházmegyei Levéltár

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár

Pécsi Püspöki és Káptalani Levéltár

Szeged-Csanádi Püspökség Levéltára

Szeged-Csanádi Püspökség Levéltára

Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár

Szombathelyi Püspöki és … Székeskáptalani Levéltár

Váci Püspöki és Káptalani Levéltár

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár

Görög Katolikus Püspöki Levéltár

Görög Katolikus Püspöki Levéltár

Pannonhalmi Bencés Főapátság Levéltára (alapleltár, 1952)

Pannonhalmi Bencés Főapátság Levéltára

Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor Levéltára

Domokos Rendtörténeti Gyűjtemény Levéltára

Magyar Ferences Levéltár

Magyar Ferences Levéltár

Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltár

Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltára

Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltára

Csornai Premontei Prépostság Levéltára

Tiszántúli Ref. Egyházkerületi és Kollégiumi Lev. (…iratai)

Tiszántúli Ref. Egyházkerületi és Kollégiumi Lev. (…iratai ) [bővebb !]

Evangélikus Országos Levéltár [levéltári jegyzékek menüpont alatt !]

Baptista Levéltár [végén, mellékletként!]

Magyar Unitárius Egyház Levéltára

Magyar Zsidó Levéltár

Gyulafehérvári Érseki- és Főkáptalani Levéltár (Alba Iulia, Románia)

Kismartoni Egyházmegyei Levéltár (A-Eisenstadt) (vázlatos fondjegyzék)


 

Utolsó frissítés: 2011. 01. 14.
Általános postacím: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2–4. / 1250 Budapest, Postafiók 3. Központi e-levélcím: info@mol.gov.hu
Főépület központi telefonszáma: (+36 1) 225-2800 | Hess András téri központi telefonszám: (+36 1) 225-2860 | Óbudai épület központi telefonszáma: (+36 1) 437-0660